งานบริการวิชาการ :

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขอรับบริการ

บริษัท บริลเลี่ยนท์ พาวเวอร์ จำกัด มอบอินเวอร์เตอร์ Solar On grid ให้กับ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

บริษัท บริลเลี่ยนท์ พาวเวอร์ จำกัด มอบอินเวอร์เตอร์ Solar On grid ให้กับ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 บริษัท บริลเลี่ยนท์ พาวเวอร์ จำกัด โดยคุณวีรพล ยิ้มสินสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ มอบอินเวอร์เตอร์ Solar On grid ยี่ห้อ Huawei ขนาดกำลังผลิตไฟฟ้า 22 kVA มูลค่า 100,000 บาท ให้กับ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เพื่อใช้สนับสนุนการศึกษา โดยมี ผศ.ดร.สุเมธ เนติลัดดานนท์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กล่าวต้อนรับ และ ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวขอบคุณ พร้อมทั้งรับมอบ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 4 บริษัท บริลเลี่ยนท์ พาวเวอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 162/5 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ จัดจำหน่าย ติดตั้งโซล่า เซลล์ และให้คำปรึกษาระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ้าน, อาคารพักอาศัย, สำนักงาน, โรงงาน, โรงเรียน, โรงพยาบาล ฟาร์ม และสถานที่ราชการต่างๆ บริหารโดยคุณวีระพล ยิ้มสินสมบูรณ์ ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มจธ. รุ่นที่ 37